با سلام به دوستان عزیز من تازه در این سایت عصو شدم سه ساله ازدواج کردم همسرم از اول هر شب برای قلیان کشیدن به قهوه خانه میرود و من و دو پسرم را به خانه پدرم میبرد و ساعت 12 شب میاید لطفا مرا راهنمایی کنید من هر کاری کردم درست نشد